• Home
  • Whistleblower Policy

Whistleblower Policy

V spoločnosti Panattoni sa zaväzujeme podnikať eticky a v súlade so všetkými platnými zákonmi. Cieľom Smernice na ochranu osôb oznamujúcich porušenie práva (Whistleblower Policy) je povzbudiť osoby, ktoré majú vážne obavy týkajúce sa akéhokoľvek aspektu práce spoločnosti, aby sa prihlásili a vyjadrili svoje obavy. Tieto zásady opisujú, aké záležitosti je možné nahlásiť, ako môžete svoje obavy oznámiť (osobne alebo anonymne), aká je dostupná ochrana, ako bude vaša záležitosť prešetrená a akú podporu môžete získať.

Whistleblower Policy - Slovakia - September 2022.pdf

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni