• Home
  • Udržateľnosť

Naša stratégia

V Panattoni sa problematike trvalo udržateľného rozvoja venujeme komplexne. Aj keď často hovoríme o ekologických riešeniach v rámci stratégie „Go Earthwise with Panattoni“, v skutočnosti je udržateľnosť súčasťou mnohých ďalších oblastí, v ktorých pôsobíme. Vykonávame množstvo aktivít, ktoré minimalizujú negatívne dopady nášho podnikania a zároveň prekračujú zákonom požadované minimá. Podporujeme miestne komunity, rozširujeme cestnú infraštruktúru v mestách a miestach, kde pôsobíme, podporujeme okrem iného prístup k vzdelaniu, kultúru a umenie. Naše rozhodnutia vždy prijímame so zohľadnením troch oblastí: životného prostredia, spoločnosti a podnikového riadenia, pričom každá z nich je pre našich obchodných partnerov dôležitá. Medzinárodné smernice a nariadenia platné po celom svete týkajúce sa udržateľných investícií ESG nám pomohli pri výbere vhodných cieľov udržateľného rozvoja (SDG) a cieľov EÚ.

sustain
able

Našim cieľom je mať pozitívny dlhodobý vplyv

Zaviazali sme sa, že do roku 2025 budú všetky naše stavby CO2 neutrálne.

zeroEmission

Společenská zodpovednosť je pre nás dôležitá

Sme odhodlaní podporovať našich zamestnancov, klientov, nájomcov a ďalšie zainteresované strany. Rôznorodosť je jadrom našej medzinárodnej vízie a stratégie nášho lokálneho zamerania. Zaviazali sme sa k inkluzívnej pracovnej sile, ktorá plne reprezentuje rôzne kultúry a prostredie.

Still_021

Lokálne komunity

Podporujeme miestne komunity a poskytujeme investície k zlepšeniu existujúcej infraštruktúry - dopravných systémov, chodníkov, autobusových zastávok a prevádzame aj výsadbu zelene. Snažíme sa investovať do brownfieldov, vďaka čomu rekultivujeme predtým biologicky kontaminované postindustriálne oblasti.

Still_034

Dobré pracovné prostredie pre zamestnancov

Naši zamestnanci sú základom nášho úspechu a našej firemnej kultúry. Snažíme sa im poskytnúť to najlepšie pracovné prostredie, v ktorom môžu byť motivovaní a do budúcnosti prosperovať. Všetky naše kancelárie sú navrhnuté tak, aby sa u nás zamestnanci cítili čo najlepšie.

charity

Charitatívna činnosť

Naša spoločnosť chce zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme, a preto podporujeme lokálne neziskové organizácie. Mnoho našich zamestnancov venuje svoj voľný čas a zdroje, aby pomohla prosperite miest a krajov, v ktorých žijú.

europeanIndicators

Zaviazali sme sa k trvalo udržateľnému rozvoju

Okrem klimatickej neutrality sú naše ciele v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG).

Naše vývojové štandardy

Stratégia „Go Earthwise with Panattoni“ je novým štandardom v realizácii investícií – prihliada k životnému prostrediu, zamestnancom a miestnym komunitám.

energy

Inteligentný energetický manažment

water

Zachovanie vodných zdrojov

ecology

Minimalizácia a triedenie odpadu

Still_045

Priaznivé pracovné prostredie

positive environmental impacts

Pozitívne dopady na životné prostredie

Kladieme vysoké nároky na vytváranie projektov, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy udržateľnosti.

  • breeam

    Pri výstavbe budov a infraštruktúry aplikujeme celosvetovo najobľúbenejšiu metódu, zaisťujúcu udržateľné využitie pre do

  • green_building

    Certifikácia udelená zeleným budovám potvrdzuje pozitívny vplyv projektu na jeho obyvateľov, komunity a oblasti, kde bol

  • dgnb

    Systém bol uvedený na trh prvýkrát v roku 2009 a odvtedy je neustále vyvíjaný. Teraz je nielen považovaný za najpokročil

Spravte si virtuálnu prehliadku Panattoni skladu!

Zistite, ako implementujeme stratégiu udržiteľného rozvoja z vnútra i z vonku.

contact-us3

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami spojíme. Zašlite nám e-mail pomocou vyššie uvedeného formulára, alebo nám zavolajte na telefónne číslo.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ďakujeme!
Ozveme se Vám čo najskôr.

Správy a zdroje

„Go Earthwise with Panattoni“ podrobne opisuje náš záväzok voči našim budovám, okolitému prostrediu, zamestnancom a miestnej komunite.

PERE 2021 ESG report Stiahnuť
Confidence Index 2021 - Poland Logistics & Supply Chain Stiahnuť
Greener, happier, more productive - interview in Eurobuild CEE Stiahnuť
Rectangle 30841
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni