• Home
  • Whistleblower Policy

Whistleblower Policy

W Panattoni jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Niniejsza Whistleblower Policy - Procedura Zgłaszania Niewłaściwego Postępowania - ma na celu zachęcenie osób, które mają poważne obawy odnośnie dowolnego aspektu pracy firmy, do zgłoszenia się i wyrażenia swoich obaw. Polityka ta opisuje, jakie sprawy podlegają zgłoszeniu, w jaki sposób można zgłosić swoje obawy (osobiście lub anonimowo), jakie są dostępne środki ochrony, w jaki sposób sprawa zostanie zbadana i jakie wsparcie można otrzymać.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości - Polska.pdf

Whistleblower Policy - Poland.pdf

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni