• Home
  • Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Je┼╝eli zg┼éosi┼éa Pani / zg┼éosi┼é Pan ch─Ö─ç sprzeda┼╝y nieruchomo┼Ťci, b─ůd┼║ w inny spos├│b uczestniczy Pani / Pan w procesie obs┼éugi inwestycji to administratorami Pani / Pana danych osobowych s─ů te sp├│┼éki, tj.: 
a. Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 
b. Panattoni Europe Sp. z o.o. 
kt├│re przetwarzaj─ů Pani / Pana dane w celu dokonania oceny stanu prawnego nieruchomo┼Ťci oferowanej przez Pani─ů / Pana do nabycia i przygotowania transakcji dotycz─ůcej nieruchomo┼Ťci, pozyskania finansowania zakupu nieruchomo┼Ťci, komercjalizowania nieruchomo┼Ťci lub administrowania nieruchomo┼Ťci─ů. Wzajemne udost─Öpnianie podanych przez Pani─ů / Pana danych niezb─Ödnych do udzia┼éu w Procesie: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane, kt├│rych przetwarzanie jest niezb─Ödne dla przeprowadzenia badania prawnego nieruchomo┼Ťci, dane, kt├│rych przetwarzanie jest niezb─Ödne dla zawarcia umowy przedwst─Öpnej/ umowy nabycia nieruchomo┼Ťci/umowy najmu nieruchomo┼Ťci/umowy o administrowanie nieruchomo┼Ťci─ů. W tym zakresie w/w sp├│┼éki wsp├│┼éadministruj─ů Pani / Pana danymi zgodnie z uzgodnieniami, kt├│rych zasadnicza tre┼Ť─ç dost─Öpna jest poni┼╝ej. 
Przys┼éuguje Pani / Panu prawo dost─Öpu do danych, ograniczenia, sprostowania oraz usuni─Öcia danych, a tak┼╝e ÔÇô w zakresie przetwarzania, kt├│rego podstaw─ů jest prawnie uzasadniony interes ÔÇô prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych z uwagi na Pana Pani szczeg├│ln─ů sytuacj─Ö. Punktem kontaktowym w sprawach zwi─ůzanych ze wsp├│┼éadministrowaniem jest PDE, z kt├│r─ů mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç pod adresem IOD@panattoni.com. 
Zasadnicza tre┼Ť─ç uzgodnie┼ä pomi─Ödzy wsp├│┼éadministratorami: 

1. Dokonanie oceny stanu prawnego nieruchomo┼Ťci oferowanej przez Pani─ů / Pana do nabycia i przygotowanie transakcji dotycz─ůcej tej nieruchomo┼Ťci, a tak┼╝e pozyskanie finansowania zakupu nieruchomo┼Ťci, komercjalizowanie nieruchomo┼Ťci oraz administrowanie nieruchomo┼Ťci─ů wi─ů┼╝e si─Ö z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez sp├│┼éki: Panattoni Development Europe Sp. z o.o. oraz Panattoni Europe Sp. z o.o. 

2. W zwi─ůzku z udzia┼éem w procesie przetwarzania Pani / Pana danych, dochodzi do wsp├│┼éadministrowania danymi osobowymi przez te sp├│┼éki zgodnie z art. 26 RODO. W zwi─ůzku z tym sp├│┼éki wymienione w pkt 1, w celu wykonania obowi─ůzku na┼éo┼╝onego na wsp├│┼éadministrator├│w, zawar┼éy umow─Ö o wsp├│┼éadministrowaniu danymi osobowymi, w kt├│rej wsp├│lnie i w porozumieniu uzgodni┼éy odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialno┼Ťci za wype┼énianie poszczeg├│lnych obowi─ůzk├│w w zakresie ochrony i przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. 

3. Sp├│┼éki wymienione w pkt 1 w ramach uzgodnie┼ä ustali┼éy, ┼╝e do czynno┼Ťci obj─Ötych wsp├│┼éadministrowaniem nale┼╝y zbieranie danych osobowych os├│b uczestnicz─ůcych w procesie obs┼éugi inwestycji, w tym os├│b zg┼éaszaj─ůcych propozycj─Ö sprzeda┼╝y nieruchomo┼Ťci i wzajemne ich przekazywanie pomi─Ödzy sp├│┼ékami wymienionymi w pkt 1. W przypadku zg┼éaszaj─ůcych propozycj─Ö sprzeda┼╝y nieruchomo┼Ťci, przekazywanie danych nast─Öpuje w momencie zg┼éoszenia przez Pani─ů / Pana propozycji sprzeda┼╝y. W przypadku os├│b uczestnicz─ůcych w innych etapach procesu obs┼éugi inwestycji, przekazywanie danych nast─Öpuje z chwil─ů uruchomienia tego etapu. 

4. Przekazywanie obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane, kt├│rych przetwarzanie jest niezb─Ödne dla przeprowadzenia badania prawnego nieruchomo┼Ťci, dane, kt├│rych przetwarzanie jest niezb─Ödne dla zawarcia umowy przedwst─Öpnej/ umowy nabycia nieruchomo┼Ťci, a tak┼╝e pozyskania finansowania zakupu nieruchomo┼Ťci, zawarcia umowy najmu nieruchomo┼Ťci lub umowy o administrowanie. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych przez wsp├│┼éadministrator├│w jest ich prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegaj─ůcy na sprawnym zarz─ůdzaniu procesem obs┼éugi inwestycji przez sp├│┼éki wymienione w pkt 1. 

5. Wsp├│┼éadministratorzy informuj─ů, i┼╝ w przypadku os├│b, kt├│re zg┼éosi┼éy ofert─Ö sprzeda┼╝y w biurze po┼Ťrednika w obrocie nieruchomo┼Ťciami dane osobowe wskazane w pkt 4 powy┼╝ej wsp├│┼éadministratorzy otrzymali od tego po┼Ťrednika w obrocie nieruchomo┼Ťciami. 

6. W odniesieniu do czynno┼Ťci, kt├│re s─ů wsp├│┼éadministrowane przez Sp├│┼éki wymienione w pkt 1 przys┼éuguje 
Pani / Panu prawo: dost─Öpu do tre┼Ťci danych oraz ┼╝─ůdania ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani / Pan r├│wnie┼╝ prawo zg┼éoszenia sprzeciwu wzgl─Ödem przetwarzania danych osobowych przez wsp├│┼éadministrator├│w z przyczyn zwi─ůzanych ze szczeg├│ln─ů sytuacj─ů ÔÇô w zakresie przetwarzania, kt├│rego podstaw─ů jest prawnie uzasadniony interes. Z┼éo┼╝enie skutecznego sprzeciwu uniemo┼╝liwi jednak udzia┼é w transakcji sprzeda┼╝y nieruchomo┼Ťci. 

8. Uczestnikowi przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych w pa┼ästwie cz┼éonkowskim Pani / Pana zwyk┼éego pobytu, miejsca pracy lub miejsca pope┼énienia domniemanego naruszenia. W Polsce w┼éa┼Ťciwym organem jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Wsp├│┼éadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczaj─ů punkt kontaktowy, do kt├│rego Pani / Pan mo┼╝e si─Ö zwraca─ç z ka┼╝d─ů spraw─ů zwi─ůzan─ů z przetwarzaniem danych osobowych przez wsp├│┼éadministrator├│w. Punktem kontaktowym jest Panattoni Development Europe sp. z o.o.. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiot├│w danych jest mo┼╝liwy pod adresem IOD@panattoni.com. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego mo┼╝e Pani / Pan dochodzi─ç swoich praw wynikaj─ůcych z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec kt├│rejkolwiek ze Stron wsp├│lnie odpowiedzialnej za czynno┼Ť─ç przetwarzania danych osobowych obj─Öt─ů wsp├│┼éadministrowaniem, tj. wobec kt├│rejkolwiek ze sp├│┼éek wymienionych w pkt 1 niniejszej informacji, z system├│w kt├│rej Pani / Pan korzysta. 
 

 


 

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni