• Home
  • Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SLUŽBY

GENERAL GDPR POLICY SUMMARY

 

1.     DEFINICE

1.1.          Správce údajů – společnost Panattoni Development Europe sp .z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-844), Plac Europejski 1, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000310363, číslo NIP: 5252437526.

1.2.          Osobní údaje – informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné na základě jednoho nebo více specifických faktorů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a/nebo jiných podobných technologií.

1.3.          Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů.

1.4.          GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1.5.          Služba – webová stránka provozovaná správcem údajů na adrese http://www.panattonieurope.com/

1.6.          Uživatel – jakákoli fyzická osoba, která navštíví Webové stránky nebo využívá jednu či více služeb nebo funkcí popsaných v Zásadách.

2.     ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

2.1.          V souvislosti s používáním webových stránek uživatelem shromažďuje správce údajů údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb, jakož i informace o činnosti uživatele na webových stránkách. Níže jsou popsána podrobná pravidla a účely zpracování osobních údajů shromážděných během používání webových stránek uživatelem

3.     ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1.          Osobní údaje všech osob, které používají webové stránky (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií), zpracovává správce údajů:

3.1.1.          za účelem poskytování elektronických služeb v rámci zpřístupnění obsahu shromážděného na webových stránkách uživatelům – právním základem pro zpracování je pak nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

3.1.2.          pro analytické a statistické účely – pak je právním základem pro zpracování oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá v provádění analýz činnosti uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb;

3.1.3.          za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv;

3.2.          Činnost uživatele na webových stránkách, včetně jeho osobních údajů, je zaznamenávána v systémových protokolech (speciální počítačový program, který slouží k ukládání chronologických záznamů obsahujících informace o událostech a činnostech souvisejících s IT systémem používaným k poskytování služeb správcem údajů). Informace shromážděné v protokolech jsou zpracovávány především pro účely související s poskytováním služeb. Správce je zpracovává také pro technické a administrativní účely, pro účely zajištění bezpečnosti IT systému a správy tohoto systému, jakož i pro analytické a statistické účely – v tomto ohledu je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR).

3.3.          Pokud uživatel na webových stránkách zveřejní jakékoli osobní údaje jiných osob (včetně jejich jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy), může tak učinit pouze v případě, že neporušuje zákon a osobní práva těchto osob.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

3.4.          Správce údajů poskytuje možnost kontaktovat jej prostřednictvím elektronických kontaktních formulářů. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných pro kontaktování uživatele a zodpovězení dotazu. Uživatel může poskytnout i další údaje pro usnadnění kontaktu nebo vyřízení dotazu. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné pro přijetí a zpracování dotazu a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost jejich zpracování. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

3.5.          Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.5.1.          za účelem identifikace odesílatele a vyřízení jeho dotazu zaslaného prostřednictvím poskytnutého formuláře – právním základem zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy o poskytnutí služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); v rozsahu nepovinných údajů je právním základem zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

3.5.2.          pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá ve vedení statistik dotazů zadaných uživateli prostřednictvím webových stránek za účelem zlepšení jejich funkčnosti.

NEWSLETTER


 

 

3.6.          Správce údajů poskytuje službu zasílání novinek osobám, které za tímto účelem poskytly svou e-mailovou adresu. Poskytnutí údajů je nezbytné pro poskytování služby zasílání newsletteru a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost poskytování služby zasílání newsletteru.

3.7.          Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.7.1.          za účelem poskytování služby zasílání newsletteru – právním základem pro zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.7.2.          v případě zasílání marketingového obsahu Uživateli v rámci newsletteru – právním základem pro zpracování, včetně použití profilování, je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v souvislosti s vyjádřeným souhlasem se zasíláním newsletteru;

3.7.3.          pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v provádění analýz činnosti Uživatelů na Webových stránkách za účelem zlepšení používaných funkcí;

3.7.4.          za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků nebo obrany proti nárokům – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v ochraně jeho práv.

PŘÍMÝ MARKETING

3.8.          Osobní údaje uživatele může správce údajů použít také k tomu, aby na něho směřoval marketingový obsah prostřednictvím různých kanálů, tj. e-mailem, MMS / SMS nebo telefonicky. Správce údajů tyto kroky provádí pouze v případě, že uživatel udělil svůj souhlas, který může kdykoli odvolat.

3.9.          Správce údajů může v některých případech provádět přímý marketing také prostřednictvím tradiční pošty. O záměru provádět tento typ marketingu bude uživatel informován zvlášť. Uživatel má právo vznést námitku proti tomuto typu marketingu.

4.     SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 

4.1.          Správce údajů zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštíví profily správce údajů na sociálních sítích (YouTube, Linkedin, Vimeo, Xing, Instagram, Facebook, Twitter). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s vedením profilu, včetně informování uživatelů o činnosti správce údajů a propagace různých typů akcí, služeb a produktů. Právním základem pro zpracování osobních údajů správcem údajů pro tento účel je jeho oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR), který spočívá v propagaci vlastní značky.

5.     PLUGINY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

 

5.1.          Webové stránky používají pluginy platforem sociálních sítí (Linkedin, YouTube, Xing, Instagram, Facebook, Twitter). Používání pluginů na webových stránkách vede k přijímání informací o používání webových stránek uživatelem (i když uživatel nemá profil na dané sociální síti) danou platformou sociálních sítí. Správce údajů nezná účel a rozsah shromažďování údajů platformami sociálních sítí. Podrobné informace o této problematice naleznete na následujících odkazech:

LInkedin Privacy Policy

YouTube Privacy Policy

Polityka prywatności Xing

Polityka danych Instagram

Polityka danych Facebook

Polityka prywatności Twitter

6.     SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

6.1.          Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se instalují do zařízení uživatele, který prochází webové stránky. Soubory cookie shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek – např. tím, že si pamatují návštěvy uživatele na webových stránkách a činnosti, které uživatel provádí.

„SERVISNÍ“ COOKIES

 

6.2.          Správce údajů používá tzv. servisní cookies především k tomu, aby uživateli poskytoval služby poskytované elektronicky, a aby zlepšoval kvalitu těchto služeb. Správce údajů a další subjekty, které mu poskytují analytické a statistické služby, proto využívají soubory cookie ukládáním informací nebo přístupem k informacím již uloženým v koncových telekomunikačních zařízeních uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Mezi soubory cookie používané k tomuto účelu patří:

6.2.1.          soubory cookie s údaji zadanými uživatelem (ID relace) po dobu trvání relace (soubory cookie zadané uživatelem);

6.2.2.          ověřovací soubory cookie používané u služeb, které vyžadují ověření po dobu trvání relace (ověřovací soubory cookie);

6.2.3.          soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. k odhalování podvodů v oblasti ověřování (bezpečnostní soubory cookie zaměřené na uživatele);

6.2.4.          soubory cookie relace multimediálního přehrávače po dobu trvání relace (soubory cookie relace multimediálního přehrávače)

6.2.5.          trvalé soubory cookie sloužící k přizpůsobení uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle (soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní).

 

7.     ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PARTNERY SPRÁVCE ÚDAJŮ

7.1.          Správce údajů a jeho partneři používají různá řešení a nástroje pro analytické a marketingové účely. Základní informace o těchto nástrojích jsou uvedeny níže. Podrobné informace v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů daného partnera.

 

GOOGLE ANALYTICS A LEADFEEDER


 

 

7.2.          Soubory cookie služby Google Analytics jsou soubory používané společností Google k analýze toho, jak uživatel používá webové stránky, k vytváření statistik a zpráv o fungování webových stránek. Společnost Google nepoužívá shromážděné údaje k identifikaci uživatele a nekombinuje tyto informace k tomu, aby umožnila identifikaci. Podrobné informace o rozsahu a zásadách shromažďování údajů v souvislosti s touto službou naleznete zde.

7.3.          Soubory cookie Leadforensics jsou soubory, které společnost Leadforensics používá k určení místa, odkud uživatelé webových stránek pocházejí. Na základě shromážděných údajů v podobě IP adresy, údajů o navštívených stránkách, původu uživatele a času stráveného na webových stránkách – společnost Leadforensics určí, odkud subjekt navštěvující webové stránky pochází. Soubor je uložen po dobu 12 měsíců od jeho umístění do zařízení uživatele. Informace o zpracování údajů společností Leadforensic v rámci výše uvedené služby jsou k dispozici zde.

7.4.          Soubory cookie Leady jsou soubory používané společností Leady.com k určení místa, odkud uživatelé webových stránek pocházejí. Na základě shromážděných údajů v podobě IP adresy, údajů o navštívených stránkách, původu uživatele a času stráveného na webových stránkách společnost Leady určí, odkud subjekt navštěvující webové stránky pochází. Informace o zpracování údajů společností Leady.com v rámci výše uvedené služby jsou k dispozici zde.

7.5.          Soubory cookie LeadFeeder jsou soubory používané společností LeadFeeder k určení místa, odkud uživatelé webových stránek pocházejí. Na základě shromážděných údajů v podobě IP adresy (shromažďovány jsou pouze IP adresy přidělené podnikatelským subjektům, zatímco IP adresy přidělené jiným subjektům jsou automaticky odmítnuty), údajů o navštívených stránkách, původu uživatele a času stráveného na webových stránkách – společnost LeadFeeder určí, odkud pochází subjekt, který webové stránky navštívil. Soubor se nazývá _lfa a je uložen po dobu 2 let od jeho umístění do zařízení uživatele.

7.6.          Reklamy Google umožňují zobrazovat reklamy lidem, kteří v minulosti navštívili dané webové stránky. Google Ads je také nástroj, který umožňuje měřit účinnost reklamních kampaní prováděných správcem údajů a umožňuje analyzovat takové údaje, jako jsou například klíčová slova nebo počet jedinečných uživatelů. Informace o zpracování údajů společností Google v rámci výše uvedené služby jsou k dispozici zde.

7.7.          LinkedIn Ads umožňují zobrazovat reklamy uživatelům webových stránek a zároveň umožňují přesné zacílení reklamy na základě údajů, jako je pozice a funkce v organizaci, rozsah činnosti společnosti, vzdělání nebo přítomnost uživatele ve skupinách webových stránek. Informace o zpracování údajů společností LinkedIn jsou k dispozici zde.

8.     SPRÁVA NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

8.1.          Použití souborů cookie ke shromažďování údajů jejich prostřednictvím včetně přístupu k údajům uloženým v zařízení uživatele vyžaduje souhlas uživatele. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

8.2.          Souhlas se nevyžaduje pouze v případě souborů cookie, jejichž použití je nezbytné pro poskytování telekomunikační služby (přenos dat za účelem zobrazení obsahu).

8.3.          Odvolání souhlasu s používáním souborů cookie je možné prostřednictvím nastavení prohlížeče. Podrobné informace o této problematice naleznete na následujících odkazech:

8.3.1.          Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-  explorer-delete-manage-cookies

8.3.2.          Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

8.3.3.          Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8.3.4.          Opera:     http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

8.3.5.          Safari:    https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

8.4.          Uživatel si může kdykoli ověřit stav svého aktuálního nastavení ochrany osobních údajů v používaném prohlížeči pomocí nástrojů dostupných na následujících odkazech:

8.4.1.          http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

8.4.2.          http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

9.     UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.          Doba uchovávání údajů zpracovávaných správcem údajů závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu trvání služby nebo plnění objednávky, dokud není souhlas odvolán nebo není vznesena účinná námitka proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce údajů.

9.2.          Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro zjištění a uplatnění případných nároků nebo obranu proti nárokům, a po uplynutí této doby pouze tehdy, pokud to bude vyžadovat zákon a v zákonem požadovaném rozsahu. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně vymazány nebo anonymizovány.

10.  PRÁVA UŽIVATELE

 

10.1.       Pokud jsou údaje uživatele zpracovávány na základě souhlasu, lze tento souhlas kdykoli odvolat kontaktováním správce údajů nebo využitím funkcí dostupných na webových stránkách.

10.2.       Uživatel má právo na přístup k údajům a právo požadovat jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, který se zabývá ochranou osobních údajů.

10.3.       Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely, pokud ke zpracování dochází v souvislosti s oprávněným zájmem správce údajů, a (z důvodů souvisejících s konkrétní situací uživatele) v dalších případech, kdy je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce údajů (např. v souvislosti s prováděním analytických a statistických účelů).

10.4.       Další informace o právech vyplývajících z GDPR naleznete zde.

11.  PŘÍJEMCI DAT

 

11.1.       V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje zpřístupněny externím subjektům, mezi něž patří zejména dodavatelé zajišťující provoz IT systémů, subjekty jako banky a provozovatelé platebních systémů, subjekty poskytující účetní služby, kurýři (v souvislosti s realizací zakázky), marketingové agentury (v rámci marketingových služeb) a subjekty spřízněné se správcem údajů, včetně společností z jeho kapitálové skupiny.

 

11.2.       V případě souhlasu uživatele mohou být jeho údaje poskytnuty i jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových.

11.3.       Správce údajů si vyhrazuje právo sdělit vybrané informace o uživateli příslušným orgánům nebo třetím stranám, které o takové informace požádají a to na základě příslušného právního základu a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

 

12.  PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

 

12.1.       Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně stanovené evropským právem. Z tohoto důvodu správce údajů předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné a s odpovídající úrovní ochrany, a to především prostřednictvím:

 

12.1.1.       spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise o zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů;

 

12.1.2.       používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;

 

12.1.3.       uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným orgánem dohledu;

 

12.1.4.       v případě předávání údajů do USA – spolupráce se subjekty zajišťujícími uplatňování doporučení Evropské komise týkajících se předávání údajů.

 

12.2.       Správce údajů vždy informuje o záměru předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování.

13.  ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

13.1.       Správce údajů průběžně provádí analýzu rizik, aby zajistil bezpečné zpracování osobních údajů - především aby k údajům měly přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu, který je nezbytný vzhledem k úkolům, které plní. Správce údajů dbá na to, aby veškeré operace s osobními údaji byly zaznamenávány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.

 

13.2.       Správce údajů podniká veškeré nezbytné kroky, aby zajistil, že jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty zaručí uplatnění vhodných bezpečnostních opatření v každém případě, kdy zpracovávají osobní údaje jménem správce údajů.

14.  KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

14.1.       Kontakt se správcem údajů je možný prostřednictvím e-mailové adresy administracja@panattoni.com nebo korespondenční adresy: Panattoni Development Europe sp.z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Varšava.

 

14.2.       Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese iod@panattoni.pl v jakékoli záležitosti týkající se zpracování osobních údajů.

15.  ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

15.1.       Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány.

 

15.2.       Byla přijata aktuální verze těchto zásad , která je platná od 18. října 2021.

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni