• Home
  • Whistleblower Policy

Whistleblower Policy

Ve společnosti Panattoni se zavazujeme k etickému podnikání a k dodržování všech platných zákonů. Cílem Směrnice na ochranu osob oznamujících porušení práva (Whistleblower Policy) je povzbudit osoby, které mají vážné obavy ohledně jakéhokoli aspektu práce společnosti, aby se přihlásily a vyjádřily své pochybnosti. Tato směrnice popisuje, jaké záležitosti lze nahlásit, jak můžete své obavy oznámit (osobně nebo anonymně), jaká je dostupná ochrana, jak bude vaše oznámení prošetřeno a jakou podporu můžete získat.

Whistleblower Policy - Czech Republic - September 2022.pdf

Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni
Panattoni