POĽSKO

Panattoni Europe
Centrála
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warsaw
Tel.: +48 22 540 71 71
Fax: +48 22 540 71 70

Kancelárie

ČESKÁ REPUBLIKA

Panattoni Europe
Slovanský dům
Na Příkopě 859/22
110 00, Praha 1
Tel.: +420 225 341 336

SLOVENSKO

Panattoni Europe
Eurovea Central 1,
Pribinova 4,
811 09 Bratislava
Tel.: +421 911 999 550
Tel.: +421 2 3231 0560

LUXEMBURSKO

Panattoni Europe
24-28 rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Tel.: +352 262 129 1014
Fax: +352 262 129 1003

NEMECKO

Panattoni Europe  
Am Sandtorkai 54,
20457 Hamburg 
Tel.: +49 40 525 723 100
Fax: +49 40 525 723 120

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Panattoni Europe
The Smiths Building
179 Great Portland Street
London W1W 5PLP
Tel.: +44 20 3713 7343

3

HOLANDSKO

Panattoni Europe
Regus Amsterdam Vinoly
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam

 

Kontakt pre médiá

Anita Pietrykowska

PANATTONI EUROPE
Marketing & Communications Director
+48 697 114 484
apietrykowska@panattoni.com

 

Ewelina Ciuchta

KONKRET PR
Corporate PR Director
+48 508 338 267 
e.ciuchta@konkretpr.pl

 

 

 * Pole je povinné  1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Panattoni Development Europe sp. O.o. so sídlom vo Varšave.
  2. Môžete nás kontaktovať elektronicky na tejto adrese: administracja@panattoni.com, prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke: http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/kontakt/, alebo poštou na adresu : Plac Europejski 1, 00-844 Varšava.
  3. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom odpovedať na otázky odoslané prostredníctvom kontaktného formulára - právnym základom pre spracovanie bude náš legitímny záujem odpovedať na otázky, najmä osôb, ktoré majú záujem o naše služby.
  4. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene našej spoločnosti, t. J. Spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby IT.
  5. Vaše osobné údaje budú spracované počas doby potrebnej na odpoveď na Váš dopyt.
  6. Máte právo požiadať správcu o prístup k osobným údajom, o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania. Máte tiež právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov.
  7. Máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu osobných údajov v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, pracovisku alebo mieste, kde bolo údajné porušenie spáchané.
  8. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na zodpovedanie Vášho dotazu. Ak odmietnete poskytnúť osobné údaje, nebudeme môcť odpovedať na Vašu otázku.