Szukasz powierzchni?* Wymagane pole  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Panattoni Development Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  2. Można się z nami kontaktować elektronicznie, na adres: administracja@panattoni.com, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/kontakt/, lub listownie, na adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania składane w szczególności przez osoby zainteresowane naszymi usługami.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu naszej spółki, tzn. przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne na naszą rzecz.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
  6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa pytanie.