Build-to-suit

Build-To-Suit oftewel de BTS-ontwikkeling is het realiseren van een op maat ontworpen project, volledig afgestemd op de individuele eisen van de klant

BTS-ontwikkelingen zijn bijzonder flexibel op het gebied van: 

 • Locatie – de investering kan plaatsvinden op kavels die in de portefeuille van Panattoni zitten of op het kavel van de klant zelf. De meest verstrekkende vorm van BTS-ontwikkelingen zijn projecten die gerealiseerd worden op basis van grondaankoop, specifiek door de klant gekozen met het oog op de behoefte en de bedrijfsactiviteiten;
 • Industrieel vloeroppervlak – afhankelijk van de operationele behoefte van de klant;
 • Kantoorvloeroppervlak – op basis van de bezettingsgraad en de te huisvesten type afdelingen van de klant;
 • Soort van samenwerking – de mogelijkheden voor samenwerking zijn op basis van een huurovereenkomst of een turnkey overeenkomst waarbij de klant zelf eigenaar van het vastgoed blijft;
 • Type gebruik – opslag, sorteringsactiviteiten, lichte industrie en zware industrie en/of welke andere activiteit ook die kan plaatsvinden in het vastgoed, wij houden rekening met de individuele wensen van de klant en coördineren en bereiden de technische infrastructuur ten behoeve van de operationele processen voor.

Het doel van de samenwerking is het realiseren van een vastgoedontwikkeling, volledig afgestemd op de individuele wensen van de klant, om de opslagmogelijkheden te maximaliseren, bedrijfsprocessen te optimaliseren en de ruimte op maat maken voor de specifieke bedrijvigheid.


Dankzij het BTS-concept kan de klant het plan naar eigen inzicht en eisen aanpassen. De klant kan geheel vrijuit de modules samenstellen voor het kantoor– of magazijnvloeroppervlakte, zodat het gebruik maximaal effectief is. De realisatie van de BTS-ontwikkeling loopt volgens een geoptimaliseerde planning die aangepast is aan het specifieke karakter van het project en de voorkeuren van de klant.

De voordelen van het BTS concept 

 • De keuze van een geschikte locatie en samenwerkingsvorm
 • Samenwerking met een toegewijd BTS-team
 • Besparingen op de investerings- en exploitatiekosten
 • Advies aangaande het optimaliseren van logistieke processen
 • Maatwerk voor het branche-profiel van de klant

 

Multi-Tenant

Elke klant heeft wensen en ideeën over de ideale locatie voor zijn branche. Panattoni bouwt logistieke centra die vele voordelen verbindt, zoals: de nabijheid van grote industriële concentraties, luchthavens en regio’s met een relatief grote bevolkingsdichtheid. Deze logistieke centra bestaan uit magazijn- en kantoorvloeroppervlakte, verdeeld over geschikte modulen die de klant vrij kan combineren en plannen. Alle gebouwen worden volgens de hoogste bouwnormen gebouwd en zijn uitgerust met de nieuwste technische voorzieningen.

Onze klanten hebben de mogelijkheid het gehuurde vloeroppervlak aan te passen aan hun individuele behoefte (omvang, ontwerp, verlichting, etc.). Wij bieden flexibele huurvoorwaarden, bieden de mogelijkheid het vloeroppervlak te vergroten en te optimaliseren naar gelang de groei, maximaliseren de exploitatie van het vloeroppervlak en bieden individuele zorg tijdens de duur van het contract.

Onze Standaard Technische Specificaties bevatten onder andere de volgende elementen: 

 • Kolomafstanden hal: 22,80 x 12 meter
 • Maximale opslaghoogte hal: 12,2 meter
 • Draagkracht vloer hal: 50 kN/m2
 • Verlichting hal: 200 lux
 • Verwarming hal: min 12˚C
 • Sprinklerinstallatie: ESFR
 • Klimaat kantoren: mechanisch ventilatiesysteem
 • Verlichting kantoren: 400 lux
 • Gevel: sandwichpanelen

 

Property management

Als projectontwikkelaar bieden wij onze klanten niet alleen hoge kwaliteit verhuurbare vloeroppervlaktes aan, maar ook een pakket met professionele diensten. Vanaf de beginfase van de investering, tot na het ondertekenen van het contract, werken onze property management specialisten nauw samen met de klanten.


De afdeling property management houdt zich voornamelijk bezig met het management van de reeds gerealiseerde projecten, voorziet in de behoefte van de klant en denkt mee aan oplossingen voor optimale exploitatie van het gebouw. De hoofdtaken van het property managementteam zijn: 

 • Technisch onderhoud van de gebouwen en infrastructuur – het naar behoren onderhouden van de gebouwen en bijbehorend buitenterrein, het uitvoeren van periodieke en actuele technische inspecties volgens de bouwnorm, het documenteren van de exploitatie en onderhoud van de installaties en het realiseren van de individuele behoefte van de huurders, met als doel het garanderen van de maximale veiligheid van de gebruikers en het rendement van de installaties.
 • Opvolgen van het contract – klantcontactdiensten in overeenstemming met de individueel overeengekomen contractuele voorwaarden
 • Financiële afwikkeling – het bijhouden van een gedetailleerde financiële administratie betrekking hebbende op het functioneren van het pand en het verbruik van de nutsvoorzieningen. De huurder heeft toegang tot deze administratieve documenten.
 • Beveiliging 24/7 – de toegang tot het terrein kan worden beveiligd, waarbij voor klanten, medewerkers en zakenrelaties procedures worden opgesteld naar de individuele eisen en behoefte van de huurders.
 • Branding: reclame/ logo’s – De klanten hebben de mogelijkheid het pand te voorzien van firmalogo’s. Dit branding-concept is ontwikkeld door onze marketing afdeling en garandeert een professionele uitstraling.

Eén van de hoofdtaken van het property managementteam is de keuze van betrouwbare onderaannemers en toeleveranciers voor het uitvoeren van bovengenoemde taken. Het is voor Panattoni van essentieel belang om de klant tijdig te informeren over de kosten van de nutsvoorzieningen, het herstel van gemelde problemen en de data van onderhoud inspecties.

 

De toegevoegde waarde van onze diensten

Het succes van het vinden van de juiste industriële vastgoed oplossingen, gaat volgens Panattoni verder dan de kunst van het vinden van het juiste locatie. Dit hangt samen met het tot stand brengen van een sterk geïntegreerd netwerk, dat de klant inzicht verstrekt en veel voordelen biedt.
Naast de realisatie van jaarlijks bijna één miljoen vierkante kilometer oppervlakte, speelt Panattoni ook een belangrijke rol in het aankopen van value-add, core en heronwikkelingsvastgoed. Dankzij onze ervaren specialisten bouwen we aan het succes dat gebaseerd is op kennis van de lokale markt, de relaties met klanten-en vastgoedmakelaars en (her-)ontwikkelingskansen. Tijdens de acquisitie maakt Panattoni gebruik van haar eigen milieuspecialisten die uitgebreide kennis hebben van risicomanagement, verzekeringen, herstructurering van oude industrieterreinen (Brownfield), klimaatveranderingen en duurzame bouw.


Bij een eventuele verkoop stelt Panattoni een team van specialisten ter beschikking die alle aspecten van verkoop kunnen regelen. Beginnende bij de taxatie tot het afsluiten van de verkooptransactie, onze ervaren experts begeleiden de klant gedurende de gehele procedure.