Zoekt u beschikbare bedrijfsruimte?* Deze velden moeten verplicht ingevuld worden  1. De beheerder van uw persoonsgegevens is Panatonni Development Europe Sp. z o.o. met zetel in Warschau.
  2. U kunt contact met ons opnemen middels e-mail: administracja@panattoni.com, het contact formulier bevindt zich (hier): http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/kontakt/, of middels een brief: Plac Europejski 1, 00-844 Warschau.
  3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het beantwoorden van uw verzoek en/of vraag die u ons heeft opgestuurd middels het contactformulier – onze grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is ons legitiem belang gebaseerd op het beantwoorden van verzoeken en vragen in het bijzonder door personen die geïnteresseerd zijn in onze diensten.
  4. Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor persoonsgegevens verwerkende lichamen die namens ons werken, dat zijn onze leveranciers van IT-diensten.
  5. Uw persoonsgegevens worden gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw verzoek en/of vraag te beantwoorden verwerkt.
  6. U heeft het recht van de beheerder van uw persoonsgegevens te eisen dat u deze gegevens wilt corrigeren, of wilt verwijderen, of het verwerken van uw persoonsgegevens wilt beperken. U heeft ook het recht bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  7. U heeft het recht bezwaar aan te tekenen bij het toezichthoudende orgaan die verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens in het Lidstaat waar u gebruikelijk woont, u gebruikelijk werkt of waar het vermeende delict is gepleegd.
  8. Het doorgeven van uw persoonsgegevens is een essentiële voorwaarde voor het beantwoorden van uw verzoek en/of vragen. Als u uw persoonsgegevens niet wilt doorgeven dan kunnen wij uw verzoek en/of vragen niet beantwoorden.