POLEN

Panattoni Europe
Headquarters
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warsaw
Phone: +48 22 540 71 71
Fax: +48 22 540 71 70

Kantoren

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Panattoni Europe
Panattoni Europe
Šporkovský palác
V Celnici 1034/6
110 00, Praha 1
Phone: +420 226 220 550

SLOWAKIJE

Panattoni Europe
Eurovea Central 1,
Pribinova 4,
811 09 Bratislava
Phone: +421 911 999 550
Phone: +421 2 3231 0560

DUITSLAND

Panattoni Europe
Am Sandtorkai 54,
20457 Hamburg
Phone: +49 40 525 723 100
Fax: +49 40 525 723 120

LUXEMBURG

Panattoni Europe
5 rue de Strasbourg
L-2561 Luxembourg
Phone: +352 262 129 1014
Fax: +352 262 129 1003

VERENIGD KONINKRIJK

Panattoni Europe
Tournament Court
CV34 6LG WARWICK

+44 20 3713 7343

NEDERLAND

Panattoni Europe

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
+31(0)20 210 55 45
nlinfo@panattoni.com

SPANJE

Madrid Office
Torre Europa
Paseo de la Castellana 95, Planta 9
28046 Madrid
tel. + 34 91 168 12 68

Barcelona Office
Avenida Diagonal 605, Planta 9
08028 Barcelona
tel. +34  93 018 15 10

spain@panattoni.com

 

Perscontact

Anita Pietrykowska

PANATTONI EUROPE
Marketing & Communications Director
+48 697 114 484
apietrykowska@panattoni.com

 

Ewelina Ciuchta

KONKRET PR
Corporate PR Director
+48 508 338 267 
e.ciuchta@konkretpr.pl

 

 

 * Deze velden moeten verplicht ingevuld worden  1. De beheerder van uw persoonsgegevens is Panatonni Development Europe Sp. z o.o. met zetel in Warschau.
  2. U kunt contact met ons opnemen middels e-mail: administracja@panattoni.com, het contact formulier bevindt zich (hier): http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/kontakt/, of middels een brief: Plac Europejski 1, 00-844 Warschau.
  3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het beantwoorden van uw verzoek en/of vraag die u ons heeft opgestuurd middels het contactformulier – onze grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is ons legitiem belang gebaseerd op het beantwoorden van verzoeken en vragen in het bijzonder door personen die geïnteresseerd zijn in onze diensten.
  4. Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor persoonsgegevens verwerkende lichamen die namens ons werken, dat zijn onze leveranciers van IT-diensten.
  5. Uw persoonsgegevens worden gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw verzoek en/of vraag te beantwoorden verwerkt.
  6. U heeft het recht van de beheerder van uw persoonsgegevens te eisen dat u deze gegevens wilt corrigeren, of wilt verwijderen, of het verwerken van uw persoonsgegevens wilt beperken. U heeft ook het recht bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  7. U heeft het recht bezwaar aan te tekenen bij het toezichthoudende orgaan die verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens in het Lidstaat waar u gebruikelijk woont, u gebruikelijk werkt of waar het vermeende delict is gepleegd.
  8. Het doorgeven van uw persoonsgegevens is een essentiële voorwaarde voor het beantwoorden van uw verzoek en/of vragen. Als u uw persoonsgegevens niet wilt doorgeven dan kunnen wij uw verzoek en/of vragen niet beantwoorden.